سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
قابل توجه دانشجويان جديدالورود:ضمن خيرمقدم به اطلاع مي رساندجهت صدورکارت تغذيه بادردست داشتن مدارک ذيل به واحد اتوماسيون تغذيه سلف سرويس مربوطه مراجعه نماييدا-برگه انتخاب واحد 2-فيش واريزي بمبلغ 55000 ريال بشماره حساب 2178435130006 سيبا نزد بانک ملي 3-دريافت فرم تقاضاي کارت ازاتوماسيون تغذيه 4-ارائه يک قطعه عکس با پشت نويسي مشخصات فردي دانشجو
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.386